Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9075
Title: Аналіз гендерних відмінностей результатів ЗНО
Other Titles: Analysis of gender differences in the results of external independent evaluation
Анализ гендерных отличий результатов ВНО
Authors: Маньков, Владислав Володимирович
Mankov, Vladyslav
Маньков, Владислав Владимирович
Keywords: Статистичний аналіз
Описова статистика
Параметричні та непараметричні критерії
Test statistic
Parametric and nonparametric statistics
Microsoft Excel
Статистический анализ
Описательная статистика
Параметрические и непараметрические критерии
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єктом дослідження є результати Зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік. Мета дослідження: визначення наявності або відсутності істотних відмінностей результатів ЗНО між чоловіками та жінками. Предмет дослідження: статистичний аналіз результатів ЗНО. Методи дослідження – статистичні критерії: критерій Ліллієфорса, критерій Андерсона-Дарлінга, критерій Колмогорова-Смірнова, Т-критерій Уілкоксона. EN: The object of the study is the results of the External Independent Evaluation for 2021. The purpose of the study: to determine the presence or absence of significant differences in the results of the external examination between men and women. The subject of the study: statistical analysis of the results of external examinations. Research methods - statistical criteria: Lilliforce's test, Anderson-Darling's test, Kolmogorov-Smirnov's test, Wilcoxon's T-test. RU: Объектом исследования являются результаты Внешнего независимого оценивания за 2021 год. Цель исследования: определить наличие или отсутствие существенных отличий в результатах ВНО между мужчинами и женщинами. Предмет исследования: статистический анализ результатов ВНО. Методы исследования – статистические критерии: критерий Лиллиефорса, критерий Андерсона-Дарлинга, критерий Колмогорова-Смирнова, Т-критерий Уилкоксона.
Description: Маньков В.В. Аналіз гендерних відмінностей результатів ЗНО: кваліфікаційна робота / В.В. Маньков – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 79 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9075
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Mankov.pdfМагістерська робота3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.