Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9073
Title: Створення інформаційної системи для формування кафедральних навчальних планів з вибіркових дисциплін
Other Titles: Creation of an information system for the formation of cathedral curricula for elective disciplines
Создание информационной системы для формирования кафедральных учебных планов по выборочным дисциплинам
Authors: Кондратенко, Віталій Миколайович
Kondratenko, Vitaly M.
Кондратенко, Виталий Николаевич
Keywords: Інформаційна система
Веб-додаток
База даних
HTML
information system
Elective disciplines
Web application
Информационная система
Выборочные дисциплины
Веб-приложение
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Мета роботи – розробити інтернет - ресурс з інтегрованою інформаційною системою, яка допомагає студентам в режимі онлайн усвідомлено обирати вибіркові дисципліни для формування індивідуальних навчальних планів Об’єкт дослідження – інформаційна система для формування кафедральних навчальних планів з вибіркових дисциплін. Актуальність роботи - обумовлена необхідністю надання студентам детальної інформації щодо переліку кафедральних та загально університетських вибіркових дисциплін, складання індивідуальних навчальних планів, формування власної траєкторії навчання EN: The goal of the work is to develop an Internet resource with an integrated information system that helps students to consciously choose elective subjects for the formation of individual study plans online The object of the study is an information system for the formation of departmental curricula for selective disciplines. The relevance of the work is due to the need to provide students with detailed information about the list of departmental and general university optional disciplines, drawing up individual study plans, forming their own learning trajectory RU: Цель работы – разработать интернет-ресурс с интегрированной информационной системой, которая помогает студентам в режиме онлайн осознанно выбирать выборочные дисциплины для формирования индивидуальных учебных планов Объект исследования – информационная система формирования кафедральных учебных планов по выборочным дисциплинам. Актуальность работы - обусловлена необходимостью предоставления студентам детальной информации о перечне кафедральных и общеуниверситетских выборочных дисциплин, составлении индивидуальных учебных планов, формировании собственной траектории обучения.
Description: Кондратенко В.М. Створення інформаційної системи для формування кафедральних навчальних планів з вибіркових дисциплін: бакалаврська робота / В.М. Кондратенко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 176 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9073
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Kondratenko.pdfМагістерська робота4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.