Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/904
Title: Вплив вкраплень інтерметалідів на механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів
Other Titles: Влияние примесей интерметаллидов на механические свойства вторичных алюминиевых сплавов
Influence of intrmetallidic impurities on mechanical properties of secondary aluminium alloys
Authors: Скуйбіда, Олена Леонідівна
Скуйбеда, Елена Леонидовна
Skuibida, Olena L.
Keywords: концентрація
інтерметалідна фаза
морфологія
модифікування
ливарні, механічні та експлуатаційні властивості
concentration
intermetallic phase
morphology
modification
foundry, mechanical and service properties
концентрация
интерметаллидная фаза
морфология
модифицирование
литейные, механические и эксплуатационные свойства
Issue Date: 2009
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Для поліпшення структури та властивостей, нейтралізації негативного впливу інтерметалідних фаз, зокрема залізовмісних, сплави на основі алюмінію найчастіше піддають рафінувально-модифікувальній обробці, що є ефективним, технологічним та порівняно дешевим методом управління процесами структуроутворення. EN: To improve structure and properties, neutralizing the negative impact of intermetallic phases, including iron-based, aluminum-based alloys are subjected to refining-modifying treatment that is effective, technological and relatively cheap method of structural management. RU: Для улучшения структуры и свойств, нейтрализации негативного влияния интерметалидных фаз, в частности железосодержащих, сплавы на основе алюминия наиболее чаще подвергают рафинирующе-модифицирующей обработке, являющейся эффективным, технологическим и сравнительно дешевым методом управления процессами структурообразования.
Description: Скуйбіда О. Л. Вплив вкраплень інтерметалідів на механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів / О. Л. Скуйбіда, О. А. Мітяєв // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-техн. конф. (Запоріжжя, 22-25 вересня 2009 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 176-177.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/904
ISBN: 978-611-529-001-7
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ОП і НС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skuibida_Influence_of_intrmetallidic.pdfНаукова стаття280.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.