Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8015
Title: Аналіз основних показників змагальної діяльності провідних чоловічих гандбольгих команд на чемпіонаті світу 2017
Other Titles: Differentiation of physical loads in female students of different motor ages
Анализ основных показателей соревновательной дьяльности ведущих мужских гандбольгих команд на чемпионате мира 2017
Authors: Черненко, Андрій Євгенович
Chernenko, Andrii
Черненко, Андрей Евгеньевич
Шипенко, А.О.
Жержерунов, А.О.
Shypenko, Andrii
Zherzherunov, Andrii
Шипенко, А.А.
Жержерунов, А.А..
Keywords: handball
technical and tactical actions
competitive activity
World Championship
гандбол
техніко-тактичні дії
змагальна діяльність
ганбдол
технико-тактические действия
соревновательная деятельность
чемпионат мира
броски
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний університет
Abstract: UK: Проаналізовано стан питання вивчення структури компонентів змагальної діяльності кваліфікованих гандболістів на сучасному етапі розвитку. Визначені основні компоненти змагальної діяльності гандболістів. Встановлено, що техніко-тактичні дії є одним з провідних компонентів тренувального та змагального процесів, що обумовлює необхідність вдосконалення змагальної діяльності та подальшого зростання вимог до рівня підготовленості кваліфікованих спортсменів. Зазначено, що сучасна система підготовки спортсменів повинна враховувати зміни правил змагань, структури та змісту змагальної діяльності. EN: The state of the issue of studying the structure of the components of the competitive activity of qualified handball players at the present stage of development is analyzed. The basic components of the competitive activity of handball players are determined. It has been established that technical and tactical actions are one of the leading components of training and competition processes, which necessitates the improvement of competitive activities and the further growth of requirements to the level of training of qualified athletes. RU: Проанализировано состояние вопросы изучения структуры компонентов соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов на современном этапе развития. Определены основные компоненты соревновательной деятельности гандболистов. Установлено, что технико-тактические действия является одним из ведущих компонентов тренировочного и соревновательного процессов, что обусловливает необходимость совершенствования соревновательной деятельности и дальнейшего роста требований к уровню подготовленности квалифицированных спортсменов. Отмечено, что современная система подготовки спортсменов должна учитывать изменения правил соревнований, структуры и содержания соревновательной деятельности.
Description: Черненко А. Є., Шипенко А.О., Жержерунов А.О. Аналіз основних показників змагальної діяльності провідних чоловічих гандбольгих команд на чемпіонаті світу 2017 // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. – № 2. – С.138-147.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8015
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФКОНВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Chernenko.pdfНаукова стаття862.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.