Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7865
Title: Освітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Other Titles: Образовательно-профессиональная программа (ОПП) «Промышленное и гражданское строительство» подготовки бакалавра по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия»
Educational and professional program (OPP) «Industrial and civil construction» bachelor's degree in 192 «Construction and civil engineering»
Authors: Щербина, Лариса Володимирівна
Доненко, Ірина Володимирівна
Назаренко, Олексій Миколайович
Іщенко, Олексій Сергійович
Іваненко, Дмитро Сергійович
Щербина, Лариса Владимировна
Доненко, Ирина Владимировна
Назаренко, Алексей Николаевич
Ищенко, Алексей Сергеевич
Иваненко, Дмитрий Сергеевич
Shcherbyna, Larysa V.
Donenko, Irina V.
Nazarenko, Oleksii M.
Ishchenko, Oleksii S.
Ivanenko, Dmytro S.
Keywords: зміст освіти
цілі освітньої та професійної підготовки
компетентності
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: Освітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» випускника НУ «Запорізька політехніка» є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Description: Мета ОПП забезпечити підготовку професійних кадрів у сфері будівництва та цивільної інженерії шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для розв'язання комплексних задач в галузі проектування, зведення, експлуатації, діагностики та реконструкції будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об’єктів.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7865
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри БВ та УП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП 192 ПЦБ бакалаври 2021 скан.pdfОсвітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»859.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.