Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7861
Title: Освітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Other Titles: Образовательно-профессиональная программа (ОПП) «Промышленное и гражданское строительство» подготовки магистра по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия»
Educational and professional program (EPP) «Industrial and civil construction» master's degree in the specialty 192 «Construction and civil engineering»
Authors: Доненко, Василь Іванович
Назаренко, Олексій Миколайович
Щербина, Лариса Володимирівна
Бобраков, Анатолій Анатолійович
Іщенко, Олена Леонідівна
Доненко, Василий Иванович
Назаренко, Алексей Николаевич
Щербина, Лариса Владимировна
Бобраков, Анатолий Анатольевич
Ищенко, Елена Леонидовна
Donenko, Vasyl I.
Nazarenko, Oleksii M.
Shcherbyna, Larysa V.
Bobrakov, Anatoliy A.
Ishchenko, Olena L.
Keywords: зміст освіти
цілі освітньої та професійної підготовки
компетентності
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: Освітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» випускника НУ «Запорізька політехніка» є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Description: Програма враховує сучасні тенденції розвитку будівельної галузі та охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності. За рахунок вибіркової складової формується індивідуальна траєкторія здобувача в таких напрямках: - поглиблення знань з теорії, практики та інноваційних технологій з управління будівельними проектами; - використання енергозберігаючих технологій та сучасних енергоефективних матеріалів і конструкцій в будівництві; - поглиблення знань з технологічно-організаційних рішень улаштування інженерних мереж.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7861
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри БВ та УП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП 192 ПЦБ магістри 2021 скан.pdfОсвітньо-професійна програма (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 608.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.