Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7779
Title: Політичний вибір громадян, як прояв політичної активності та конвенційний спосіб політичної участі
Other Titles: Citizens` Political Choice as Manifestation of Political Activity and Conventional Way of Political Participation
Политический выбор граждан, как проявление политической активности и конвенционный способ политического участия
Authors: Грачов, Кирило Олександрович
Hrachov, Kyrylo O.
Грачев, Кирилл Александрович
Keywords: political choice
political participation
form of political participation
політичний вибір
політична участь
форма політичної участі
политический выбор
политическое участие
форма политического участия
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: У роботі проведено аналіз рівня залученості та готовність брати участь у політичних конвенційних та неконвенційних формах політичної участі, в залежності від низьких соціально-демографічних, параметрів: стать, вік, рівень освіти, рівень добробуту та місця проживання. розширити наукові уявлення про особливості здійснення політичного вибору в залежності від окремих характеристик соціально- політичної активності різних категорій виборців. EN: The paper analyzes the level of involvement and readiness to take part in political conventional and non-conventional forms of political participation, depending on low socio-demographic parameters: gender, age, educational level, level and place of residence. to expand scientifically the understanding of the peculiarities of political choice, depending on the individual characteristics of the socio-political activity of various categories of voters RU: В работе проведен анализ уровня вовлеченности и готовности участвовать в политических конвенционных и неконвенционных формах политического участия, в зависимости от низких социально-демографических, параметров: пол, возраст, уровень образования, уровень и места жительства. расширить научные представления об особенностях осуществления политического выбора в зависимости от отдельных характеристик социально- политической активности различных категорий избирателей.
Description: Грачов К. О. Політичний вибір громадян, як прояв політичної активності та конвенційний спосіб політичної участі: дипломна магістерська робота за спеціальністю 052 «Політологія» / К. О. Грачов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька Політехніка», 2020. – 117 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7779
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ЗП та ПН

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Hrachov.pdfМагістерська робота2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.