Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7758
Title: Розробка програми для віддаленого керування світловими ефектами на основі контроллеру esp32
Other Titles: Designing of program for light effects remote control based on esp32 controller
Разработка программы дистанционного управления световыми эффектами на основе контроллера esp32
Authors: Резанова, Аміна Магомеднасирівна
Rezanova, Amina M.
Резанова, Амина Магомеднасыровна
Keywords: аякс
сервер
ргб
вай-фай
ajax
Server
rgb
wi-fi
аякс
сервер
ргб
вай-фай
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Актуальність та проблематика роботи полягає у тому, що пристрої для освітлення і підсвічування набирають популярність, але усі вони мають свої недоліки, які створюють труднощі для користування. Тому виникла необхідність розробки більш універсальної конструкції з покращеним методом керування. EN: The relevance and problems of the work is that lighting devices are gaining popularity, but they all have their drawbacks, which create difficulties for use. Therefore, there is a need to develop a more versatile design with an improved control method. RU: Актуальность и проблематика работы заключается в том, что устройства для освещения и подсветки набирают популярность, но все они имеют свои недостатки, которые создают трудности для пользования. Поэтому возникла необходимость разработки более универсальной конструкции с улучшенным методом управления.
Description: Резанова А. М. Розробка програми для віддаленого керування світловими ефектами на основі контроллеру esp32: бакалаврська робота / А. М. Резанова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 83 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7758
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BR_Rezanova.pdfБакалаврська робота1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.