Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7754
Title: Розробка конструкції, алгоритмів керування та елементів програмного забезпечення автономного робота для роботи у складі систем самовпорядкування
Other Titles: Development of design, control algorithms and software components autonomous robot to work in the self-management systems
Разработка конструкции, алгоритмов управления и элементов программного обеспечения счетчика проходного
Authors: Кіров, Василь Євгенович
Kirov, Vasyl Y.
Киров, Василий Евгеньевич
Keywords: керування
емуляція
сканування
алгоритм
control
emulation
scanning
algorithm
управление
эмуляция
сканирование
алгоритм
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Актуальність та проблематика полягає в тому, що автономні роботи все більше використовуються в різних технологічних процесах на виробництві у всьому світі, для звільнення людини від виконання нетворчої, механічної чи небезпечної роботи. Крім того, розробка автономних роботів є перспективним напрямом сучасних науково-технічних досліджень у машинобудуванні, транспорті, медицині, космічній техніці тощо. EN: The urgency and problem lies in the fact that autonomous work is increasingly used in various technological processes in production around the world, to free people from performing uncreative, mechanical or dangerous work. In addition, the development of autonomous robots is a promising area of modern scientific and technical research in mechanical engineering, transport, medicine, space technology and more. RU: Актуальность и проблематика заключается в том, что автономные роботы все больше используются в различных технологических процессах на производстве во всем мире, для освобождения человека от выполнения нетворческой, механической или опасной работы. Кроме того, разработка автономных роботов является перспективным направлением современных научно-технических исследований в машиностроении, транспорте, медицине, космической технике и тому подобное.
Description: Кіров В. Є. Розробка конструкції, алгоритмів керування та елементів програмного забезпечення автономного робота для роботи у складі систем самовпорядкування: бакалаврська робота / В. Є. Кіров – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 55 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7754
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BR_Kirov.pdfБакалаврська робота3.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.