Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСиленко, Сергій Анатолійович-
dc.contributor.authorSilenko, Sergey A.-
dc.contributor.authorСиленко, Сергей Анатольевич-
dc.date.accessioned2021-03-01T11:33:14Z-
dc.date.available2021-03-01T11:33:14Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7163-
dc.descriptionСиллабус навчальної дисципліни «Цінова політика та ціноутворення» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.А. Силенко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.uk
dc.description.abstractUK: Оволодіння дисципліною «Цінова політика та ціноутворення» дозволить майбутнім бакалаврам об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; застосовувати на практиці знання щодо формування цінової політики і стратегії підприємства; знати інструментарій, потрібний для виробки ефективних цінових рішень; обирати методи ціноутворення в залежності від ринкових умов, сфери і цілей діяльності підприємства EN: Mastering the discipline "Pricing Policy and Pricing" will allow future bachelors to objectively assess the economic processes taking place in society; apply in practice the knowledge of the formation of pricing policy and strategy of the enterprise; know the tools needed to develop effective pricing solutions; choose pricing methods depending on market conditions, scope and objectives of the enterprise RU: Овладение дисциплиной «Ценовая политика и ценообразование» позволит будущим бакалаврам объективно оценивать экономические процессы, происходящие в обществе; применять на практике знания по формированию ценовой политики и стратегии предприятия; знать инструментарий, необходимый для выработки эффективных ценовых решений; выбирать методы ценообразования в зависимости от рыночных условий, сферы и целей деятельности предприятияuk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectpriceuk
dc.subjectpricinguk
dc.subjectstrategyuk
dc.subjectцінаuk
dc.subjectціноутворенняuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectценаuk
dc.subjectценообразованияuk
dc.subjectстратегияuk
dc.titleСиллабус дисципліни «Цінова політика та ціноутворення»uk
dc.title.alternativeSyllabus of the discipline "Pricing Policy and Pricing"uk
dc.title.alternativeСиллабус дисциплины «Ценовая политика и ценообразование»uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Silenko.pdfСилабус навчальної дисципліни 280.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.