Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7159
Title: Силлабус дисципліни «Страхові послуги»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Insurance Services"
Силлабус дисциплины «Страховые услуги»
Authors: Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна
Babenko-Levada, Victoria G.
Бабенко-Левада, Виктория Геннадьевна
Keywords: business risks
Medical Insurance
marine insurance
підприємницькі ризики
медичне страхування
морське страхування
предпринимательские риски
медицинская страховка
морское страхование
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Страхові послуги» дозволить майбутнім бакалаврам формувати базисні знання щодо основ, закономірностей, принципів і особливостей функціонування сучасного ринку страхування, організації страхової справи, фінансово економічної діяльності страхових організацій, фінансової стратегії і планування в страхуванні, формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах. EN: Mastering the discipline "Insurance Services" will allow future bachelors to form basic knowledge of the basics, patterns, principles and features of the modern insurance market, the organization of insurance business, financial and economic activities of insurance companies, financial strategy and planning in insurance, knowledge of content and organization insurers, meeting the needs of legal RU: Овладение дисциплиной «Страховые услуги» позволит будущим бакалаврам формировать базовые знания по основам, закономерностей, принципов и особенностей функционирования современного рынка страхования, организации страхового дела, финансово-экономической деятельности страховых организаций, финансовой стратегии и планирования в страховании, формирование знаний о содержании и организации работы страховщиков, обеспечение потребностей юридических
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7159
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Babenko-Levada.pdfСилабус навчальної дисципліни 299.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.