Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7157
Title: Силлабус дисципліни «Страхування»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Insurance"
Силлабус дисциплины «Страхование»
Authors: Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна
Babenko-Levada, Victoria G.
Бабенко-Левада, Виктория Геннадьевна
Keywords: insurance risks
insurance organization
property insurance
страхові ризики
страхова організація
майнове страхування
страховые риски
страховая организация
имущественное страхование
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Страхування» дозволить майбутнім бакалаврам формувати базисні знання щодо основ, закономірностей, принципів і особливостей функціонування сучасного ринку страхування, організації страхової справи, фінансово економічної діяльності страхових організацій, фінансової стратегії і планування в страхуванні EN: Mastering the discipline "Insurance" will allow future bachelors to form a basic knowledge of the basics, patterns, principles and features of the modern insurance market, the organization of insurance business, financial and economic activities of insurance companies, financial strategy and planning in insurance RU: Овладение дисциплиной «Страхование» позволит будущим бакалаврам формировать базовые знания по основам, закономерностей, принципов и особенностей функционирования современного рынка страхования, организации страхового дела, финансово-экономической деятельности страховых организаций, финансовой стратегии и планирования в страховании
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7157
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С
Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Babenko-Levada.pdfСилабус навчальної дисципліни 306.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.