Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7155
Title: Силлабус дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Information Systems and Technologies in Finance"
Силлабус дисциплины «Информационные системы и технологии в финансах»
Authors: Коваль, Олександр Анатолійович
Koval, Alexander A.
Коваль, Александр Анатольевич
Keywords: formalized description
technologies in enterprises
information systems
формалізований опис
технології на підприємствах
інформаційні системи
формализованное описание
технологии на предприятиях
информационные системы
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Надати студентам можливості для вивчення теоретично-методологічних і практичних питань використання інформаційної техніки та інформаційних систем та навчити студентів працювати з інформаційними системами, прийняття рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування, виборі оптимальних характеристик інформаційних систем та вивчення найсуттєвіших характеристик процесу приняття рішень у національній фінансовій системі з використанням сучасних інформаційних комплексів EN: Provide students with opportunities to study theoretical, methodological and practical issues of using information technology and information systems and teach students to work with information systems, decision-making in finance, banking and insurance, choosing the optimal characteristics of information systems and studying the most important characteristics of national decision-making financial system using modern information systems RU: Предоставить студентам возможности для изучения теоретико-методологических и практических вопросов использования информационной техники и информационных систем и научить студентов работать с информационными системами, принятие решений в сфере финансов, банковского дела и страхования, выборе оптимальных характеристик информационных систем и изучение важнейших характеристик процесса приняття решений в национальной финансовой системе с использованием современных информационных комплексов
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.А. Коваль – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7155
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Koval.pdfСилабус навчальної дисципліни 293.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.