Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7153
Title: Силлабус дисципліни «Інвестування»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Investing"
Силлабус дисциплины «Инвестирование»
Authors: Силенко, Сергій Анатолійович
Silenko, Sergey A.
Силенко, Сергей Анатольевич
Keywords: investments
foreign capital
Investment projects
investment activity
інвестиції
іноземний капітал
інвестиційні проекти
інвестиційна діяльність
инвестиции
иностранный капитал
инвестиционные проекты
инвестиционная деятельность
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Інвестування» дозволить майбутнім бакалаврам об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та більш повно сформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу EN: Mastering the discipline of "Investing" will allow future bachelors to objectively assess the economic processes taking place in society; understand the essence and trends of financial relations and more fully form their professional interests and determine their potential place in the structure of the economy and business RU: Овладение дисциплиной «Инвестирование» позволит будущим бакалаврам объективно оценивать экономические процессы, происходящие в обществе; понимать суть и тенденции развития финансовых отношений и более полно сформировать свои профессиональные интересы и определить свое потенциальное место в структуре народного хозяйства и бизнеса
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.А. Силенко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7153
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Silenko.pdfСилабус навчальної дисципліни 376.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.