Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7141
Title: Силлабус дисципліни «Фінансовий аналіз»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Financial and Analysis"
Силлабус дисциплине «Финансовый и анализ»
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: financial stability
business activity
profitability
фінансова стійкість
ділова активність
прибутковість
финансовая устойчивость
деловая активность
доходность
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Фінансовий аналіз» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних фінансових підходів та інструментарію здійснення фінансового аналізу, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Financial Analysis" will allow future bachelors to develop financial thinking, acquire skills of creative use of basic financial approaches and tools of financial analysis, the ability to interpret the results, justify and take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Финансовый анализ» позволит будущим бакалаврам развить финансовое мышление, получить навыки творческого использования основных финансовых подходов и инструментария осуществления финансового анализа, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7141
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_Syllabus.pdfСилабус навчальної дисципліни 199.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.