Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндросова, Олена Федорівна-
dc.contributor.authorAndrosova, Olena F.-
dc.contributor.authorАндросова, Елена Федоровна-
dc.date.accessioned2021-02-25T10:53:13Z-
dc.date.available2021-02-25T10:53:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7134-
dc.descriptionСиллабус навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.uk
dc.description.abstractUK: Оволодіння дисципліною «Аналіз банківської діяльності» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути аналітичне мислення, здобути навички творчого використання основних економічних та фінансових підходів, інструментарію аналізу фінансово економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Banking Analysis" will allow the future bachelors to develop analytical thinking, gain skills of creative use basic economic and financial approaches, financial analysis tools economic phenomena and processes, the ability to interpret the results, justify and take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Анализ банковской деятельности» позволит будущим бакалаврам развить аналитическое мышление, получить навыки творческого использования основных экономических и финансовых подходов, инструментария анализа финансово экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectIncomeuk
dc.subjectCostsuk
dc.subjectBanking risksuk
dc.subjectLiabilities of the bankuk
dc.subjectдоходиuk
dc.subjectвитратиuk
dc.subjectБанківські ризикиuk
dc.subjectзобовязання банкуuk
dc.subjectдоходыuk
dc.subjectрасходыuk
dc.subjectбанковские рискиuk
dc.subjectобязательства банкаuk
dc.titleСиллабус дисципліни «Аналіз банківської діяльності»uk
dc.title.alternativeSyllabus of the discipline "Banking Analysis"uk
dc.title.alternativeСиллабус дисциплины «Анализ банковской деятельности»uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syllabus _Androsova.pdfСилабус навчальної дисципліни 208.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.