Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6978
Title: Міліметрові хвилі та їх застосування в медицині
Other Titles: Millimeter waves and their application in medicine
Миллиметровые волны и их применение в медицине
Authors: Бугрова, Тетяна Іванівна
Логачова, Людмила Михайлівна
Bugrova, Tetyana I.
Logachova, Ludmyla M.
Бугрова, Татьяна Ивановна
Логачева, Людмила Михайловна
Keywords: informational influence of millimeter waves
interaction of cells with millimeter waves
generation of coherent oscillations by the cell
інформаційний вплив міліметрових хвиль
взаємодія клітин з міліметровими хвилями
генерація клітиною когерентних коливань
информационное влияние миллиметровых волн
взаимодействие клеток с миллиметровыми волнами
генерация клеткой когерентных колебаний
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Розглянуто загальні принципи взаємодії радіохвиль НВЧ діапазону з біологічними об’єктами. Викладено основи їх інформаційної, теплової та лікувальної дії на організм людини. Наведено принципи дії ММХ на різних резонансних частотах для лікування виразок, травм, офтальмологічних захворювань, в якості стимулятора кістково-мозкового кровотворення, для регулювання ферментативної активності мікроорганізмів та посилення імунітету людського організму. Приділяється увага сучасним засобам НВЧ терапії в галузі неінвазивного діагностування захворювань та в хірургії. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Біомедична електроніка» всіх форм навчання. EN: The general principles of interaction of microwave radio waves with biological objects are considered. The basics of their informational, thermal and therapeutic effect on the human body are presented. The principles of MMW action at different resonant frequencies for the treatment of ulcers, injuries, ophthalmic diseases, as a stimulator of bone marrow hematopoiesis, for regulating the enzymatic activity of microorganisms and strengthening the immunity of the human body are presented. Attention is paid to modern means of microwave therapy in the field of non-invasive disease diagnosis and surgery. This book can be useful for students who are specialized in "Biomedical Electronics" of all forms of education. RU: Рассмотрены общие принципы взаимодействия радиоволн СВЧ диапазона с биологическими объектами. Изложены основы их информационной, тепловой и лечебного воздействия на организм человека. Приведены принципы действия ММХ на различных резонансных частотах для лечения язв, травм, офтальмологических заболеваний, в качестве стимулятора костно-мозгового кроветворения, для регулирования ферментативной активности микроорганизмов и усиления иммунитета человеческого организма. Уделяется внимание современным средствам СВЧ терапии в области неинвазивного диагностирования заболеваний и в хирургии. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Биомедицинская электроника» всех форм обучения.
Description: Міліметрові хвилі та їх застосування в медицині: навч.посіб./ Т. І. Бугрова, Л. М. Логачова. –Житомир: Вид. О.О.Євгенок, 2020. – 200 c., іл.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6978
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bugrova_Millimeter.pdfМагістерська робота2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.