Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6940
Title: Дослідження альтернативних способів виготовлення деталей пластичним формуванням в умовах дрібносерійного виробництва
Other Titles: Research of alternative methods of manufacturing parts by plastic molding in the conditions of small-scale production
Исследование альтернативных способов изготовления деталей пластическим формированием в условиях мелкосерийного производства
Authors: Панасейко, Микита Олегович
Panaseiko, Mykyta
Панасейко, Никита Олегович
Keywords: порошкова металургія
коефіцієнт використання металу
титан
powder metallurgy
coefficient of use of metal
titanium
порошковая металлургия
коэффициент использования метала
титан
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: У роботі встановлено закономірності ущільнення в нагрітому стані попередньо спресованого порошкового титану, розроблено і впроваджено у виробництво технологічний процес гарячого штампування конструкційних деталей з властивостями, які дозволяють використовувати їх замість аналогічних, що виготовляються в даний час з прокату титану EN: The paper established the laws of compaction in the heated state of pre-compressed titanium powder, to develop and implement in production the technological process of hot stamping of structural parts with properties allowing to use them instead of similar ones currently made of rolled titanium RU: В работе установлены закономерности уплотнения в нагретом состоянии предварительно спрессованного порошкового титана, разработан и внедрен в производство технологический процесс горячей штамповки конструкционных деталей со свойствами, которые позволяют использовать их вместо аналогичных, производимых в настоящее время по прокату титана
Description: Панасейко М. О. Дослідження альтернативних способів виготовлення деталей пластичним формуванням в умовах дрібносерійного виробництва: магістерська робота / М. О. Панасейко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 101 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6940
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ОМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Panaseiko.pdfМагістерська робота2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.