Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6870
Title: Діагностика фінансової діяльності та пошук ефективної моделі управління підприємством
Other Titles: Diagnosis of financial activity and search for an effective model of enterprise management
Диагностика финансовой деятельности и поиск эффективной модели управления предприятием
Authors: Омельченко, Вікторія Вікторівна
Omelchenko, Victoriia V.
Омельченко, Виктория Викторовна
Keywords: diagnostics
factor analysis
діагностика
факторний аналіз
диагностика
факторный анализ
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Мета дипломної магістерської роботи полягає у дослідженні теоретико-методологічних засад діагностики фінансово-економічного стану, використання факторного аналізу для оцінки діяльності та пошук ефективної моделі управління підприємством. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні принципи оцінювання фінансового стану підприємства ТОВ «Високовольтна компанія». EN: The purpose of the master's thesis is to study the theoretical and methodological foundations of the diagnosis of financial and economic condition, the use of factor analysis to assess performance and search for an effective model of enterprise management. The subject of the study is the theoretical and methodological principles of assessing the financial condition of the company LLC "High Voltage Company". RU: Цель дипломной магистерской работы заключается в исследовании теоретико-методологических основ диагностики финансово-экономического состояния, использования факторного анализа для оценки деятельности и поиск эффективной модели управления предприятием. Предметом исследования являются теоретические и методологические принципы оценки финансового состояния предприятия ООО «Высоковольтная компания».
Description: Омельченко В. В. Діагностика фінансової діяльності та пошук ефективної моделі управління підприємством: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В.Омельченко, І.Є.Андрющенко. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 170 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6870
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Omelchenko.pdfМагістерська робота1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.