Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6831
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи метрології»
Other Titles: Methodological instructions for independent work and execution of control works on discipline "Fundamentals of Metrology"
Методические указания для самостоятельной работы и выполнения контрольных работ по дисциплине « Основы метрологии »
Authors: Алексєєнко, Ольга Валентинівна
Aleksieienko, Olha V.
Алексеенко, Ольга Валентиновна
Keywords: метрологічна повірка
калібрування
точність вимірювань
metrological verification
сalibration
accuracy of measurements
метрологическая поверка
калибрование
точность измерений
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Інформація для виконання контрольних робіт о Національній метрологічній службі України, засобах вимірювання та методиках проведення метрологічного контролю. EN: Information for control works on the National Metrological Service of Ukraine, measuring instruments and methods of metrological control. RU: Информация для выполнения контрольных работ о Национальной метрологической службе Украины , средствах измерений и методах проведения метрологического контроля .
Description: Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи метрології» для студентів, що навчаються за спеціальністю 136 «Металургія» освітня програма «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», всіх форм навчання / Укл. О.В. Алексєєнко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6831
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М і ТЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07830.pdfМетодичні вказівки285.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.