Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНестеренко, Жанна Кирилівна-
dc.contributor.authorНестеренко, Жанна Кирилловна-
dc.contributor.authorNesterenko, Zhanna K.-
dc.contributor.authorФатюха, Наталія Георгіївна-
dc.contributor.authorФатюха, Наталия Георгиевна-
dc.contributor.authorFatiukha, Nataliya G.-
dc.contributor.authorОлійник, Тетяна Олександрівна-
dc.contributor.authorОлейник, Татьяна Александровна-
dc.contributor.authorOliynyk, Tetyana O.-
dc.date.accessioned2016-04-22T07:52:36Z-
dc.date.available2016-04-22T07:52:36Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/647-
dc.descriptionЗасоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха, Т.О. Олійник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.uk
dc.description.abstractUK: Нормативний документ, в якому встановлюються вимоги до стандарти-зованих методик, що призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня досягнення особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, цілей (змісту) вищої освіти. EN: Normative document, in that requirements are set to стандарти-зованих methodologies, that is intended for the quantitative and quality evaluation of degree of achievement persons that study in higher educational establishment, aims (to the table of contents) of higher education. RU: Нормативный документ, в котором устанавливаются требования к стандарти-зованым методикам, которые предназначены для количественного и качественного оценивания степени достижения лицами, которые учатся в высшем учебном заведении, целям (содержанию) высшего образования.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherЗапорізький національний технічний університетuk
dc.subjectзасоби діагностикиuk
dc.subjectосвітньо-кваліфікаційна характеристика «магістр»uk
dc.subjectфінанси і кредитuk
dc.subjectнормативна частинаuk
dc.subjectваріативна частинаuk
dc.subjectліцензуванняuk
dc.subjectfacilities of diagnosticsuk
dc.subjecteducationally-qualifying description is a master's "degree"uk
dc.subjectfinances and credituk
dc.subjectnormative partuk
dc.subjectvariant partuk
dc.subjectlicensinguk
dc.subjectсредства диагностикиuk
dc.subjectобразовательно-квалификационная характеристика "магистр"uk
dc.subjectфинансы и кредитuk
dc.subjectнормативная частьuk
dc.subjectвариативная частьuk
dc.subjectлицензированиеuk
dc.titleЗасоби діагностики якості вищої освіти магістр зі спеціальності «Фінанси і кредит»uk
dc.title.alternativeСредства диагностики качества высшего образования магистр по специальности «Финансы и кредит»uk
dc.title.alternativeFacilities of diagnostics of quality of higher education are a master's degree from speciality «Finances and credit»uk
dc.title.alternativeЗасоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандартуuk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Facilities_diagnostics.pdfМетодичні вказівки855.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.