Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6306
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції»
Other Titles: Synopsis of lectures on the subject "Standardization, metrology, product quality control"
Конспект лекций дисциплины «Стандартизация, метрология, контроль качества продукции»
Authors: Плескач, Володимир Михайлович
Pleskach, Volodymyr M.
Плескач, Владимир Михайлович
Keywords: стандартизація
сертифікація
метрологія
засоби вимірювання
точність вимірювання
система допусків і посадок
показники якості продукції
standardization
certification
metrology
measuring instruments
measurement accuracy
system of tolerances and landings
product quality indicators
стандартизация
сертификация
метрология
средства измерения
точность измерения
система допусков и посадок
показатели качества продукции
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Конспект містить основні відомості зі стандартизації, сертифікації, метрології та контроля якості продукції EN: The synopsis contains basic information on standardization, certification, metrology and product quality control RU: Конспект содержит основные сведения по стандартизации, сертификации, метрологии и контролю качества продукции
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції» для студентів спеціальності 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання / уклад. В.М.Плескач. − Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 82 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6306
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри КМХ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05252.pdfМетодичні вказівки2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.