Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6020
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення» (всіх форм навчання)
Other Titles: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»
Methodical instructions to laboratory works on discipline "Algorithms and data structures"
Authors: Миронова, Наталя Олексіївна
Миронова, Наталья Алексеевна
Myronova, Natalia О.
Дейнега, Лариса Юріївна
Дейнега, Лариса Юрьевна
Deynega, Larysa Y.
Keywords: бінарний пошук
динамічні структури даних
теорія чисел
теорія графів
динамічне програмування
дерево відрізків
binary search
dynamic data structures
number theory
dynamic programming
graph theory
tree segments
бинарный поиск
динамические структуры данных
теория чисел
динамическое программирование
теория графов
дерево отрезков
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для вивчення теорії алгоритмів та практичного засвоєння вміння використовувати дані алгоритми в процесі розв’язання практичних завдань шляхом розроблення програм з використанням мови програмування C++. EN: These methodical instructions are designed to study the theory of algorithms and the practical mastery of the ability to use these algorithms in the process of solving practical problems by developing programs using the C ++ programming language. RU: Данные методические указания предназначены для изучения теории алгоритмов и практического усвоения умения использовать данные алгоритмы в процессе решения практических задач путем разработки программ с использованием языка программирования C ++.
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення» (всіх форм навчання) / Укл.: Н. О. Миронова, Л.Ю. Дейнега. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. – 30 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6020
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_lab_asd_121_2020.pdfМетодичні вказівки479.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.