Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5744
Title: Оцінка ринку страхування ризиків у розрізі діяльності страхових компаній України у 2014–2016 роках
Other Titles: Risk Insurance Market Assessment by Activity of Insurance Companies of Ukraine in 2014-2016
Оценка рынка страхования рисков в разрезе деятельности страховых компаний Украины в 2014-2016 годах
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Pakhomova, Iryna G.
Пахомова, Ирина Георгиевна
Ляшова, Л.М.
Lyashov, L.M.
Ляшова, Л.М.
Keywords: Insurance Company
insurance payments
currency payments
reinsurance
страхова компанія
страхові виплати
валютні виплати
перестрахування
страховая компания
страховые выплаты
валютные выплаты
перестрахования
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дедалі більшого поширення у вітчизняній банківській практиці набуває страхування кредитної діяльності банків. Застосування такої форми мінімізації кредитних ризиків, як страхування кредиту є взаємовигідною угодою для всіх учасників. Так, зокрема, під- приємство-позичальник захищається від втрати ділової репутації у разі невчасної сплати кредиту, банк отримує високі гарантії повернення кредиту, а страхова компанія одержує страхову премію за надані послуги EN: Credit insurance of banks is becoming more and more widespread in domestic banking practice. The use of credit risk mitigation such as credit insurance is a mutually beneficial agreement for all participants. Thus, in particular, the borrowing company is protected from the loss of goodwill in case of late payment of the loan, the bank receives high guarantees of loan repayment, and the insurance company receives an insurance premium for the rendered services RU: Все большее распространение в отечественной банковской практике приобретает страхование кредитной деятельности банков. Применение такой формы минимизации кредитных рисков, как страхование кредита является взаимовыгодным соглашением для всех участников. Так, в частности, под- преемство-заемщик защищается от потери деловой репутации в случае несвоевременной уплаты кредита, банк получает высокие гарантии возврата кредита, а страховая компания получает страховую премию за предоставленные услуги
Description: Пахомова І.Г. Оцінка ринку страхування ризиків у розрізі діяльності страхових компаній України у 2014–2016 роках/ І.Г. Пахомова, Л.М.Ляшова // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018 -С. 172-182.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5744
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pahomova.pdfНаукова стаття591.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.