Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5742
Title: Збільшення бюджетних можливостей регіону
Other Titles: Increasing the budgetary capacity of the region
Увеличение бюджетных возможностей региона
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Сліпко, В. Ю.
Slipko, V. U.
Слипко, В. Ю.
Keywords: tax potential
taxation
local budgets
tax fees
податковий потенціал
місцеві бюджети
податкові збори
налоговый потенциал
налогообложения
местные бюджеты
налоговые сборы
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В данній статті йдеться мова про трансформаційніі процеси у вітчизняній економіці України, її інтеграція до світового економічного простору обумовлюють необ- хідність розробки нових наукових підходів, поглиблення теоретико- методологічних основ усунення диспропорцій у соціально-еконо- мічному розвитку окремих регіонів країни EN: This article discusses the transformation processes in Ukraine's domestic economy, its integration into the global economic space necessitates the development of new scientific approaches, deepening the theoretical and methodological foundations of eliminating disproportions in the socio-economic development of certain regions of the country. RU: В данной статье идет речь о трансформацийнии процессы в отечественной экономике Украины, ее интеграция в мировое экономическое пространство обусловливают не- хиднисть разработки новых научных подходов, углубление теоретико методологических основ устранения диспропорций в социально-эко- мучного развития отдельных регионов страны
Description: Олійник Т.О Збільшення бюджетних можливостей регіону/ Т.О.Олійник, В. Ю. Сліпко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018 - C. 166-172.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5742
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk.pdfНаукова стаття466.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.