Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5732
Title: Принципи і програми статистичних досліджень енергетичних ресурсів та їх роль для економіки України
Other Titles: Principles and programs of statistical studies of energy resources and their role for the Ukrainian economy
Принципы и программы статистических исследований энергетических ресурсов и их роль для экономики Украины
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Fatiukha, Nataliya G.
Фатюха, Наталия Георгиевна
Бован, Єгор Валерійович
Bovan, Egor V.
Бован, Егор Валерьевич
Keywords: статистичне спостереження
статистичне дослідження
статистичний показник
статистичний аналіз
statistical observation
statistical research
statistical indicator
statistical analysis
статистическое наблюдение
статистическое исследование
статистический показатель
статистический анализ
Issue Date: 2018
Abstract: UK: В статті йдеться мова про економіку України, про її енергетичний комплекс, який відіграє дуже важливу роль, він є невід’ємною частиною економічного і сус пільного добробуту. Енергетичний комплекс має велике районо- утворююче значення, є передумовою для розвитку паливоємних виробництв і формування промислових комплексів EN: The article deals with the Ukrainian economy, its energy complex, which plays a very important role, it is an integral part of economic and social well-being. The energy complex is of great rayon-forming importance, is a prerequisite for the development of fuel-intensive industries and the formation of industrial complexes RU: В статье идет речь об экономике Украины, о ее энергетический комплекс, который играет очень важную роль, он является неотъемлемой частью экономического и об- пильного благосостояния. Энергетический комплекс имеет большое районо- образующих значение, является предпосылкой для развития паливоемних производств и формирования промышленных комплексов
Description: Фатюха Н.Г. Принципи і програми статистичних досліджень енергетичних ресурсів та їх роль для економіки України / Н.Г. Фатюха, Є.В.Бован // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018-200с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5732
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatiukha.pdfНаукова стаття531.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.