Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5649
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Твердотіла електроніка”
Other Titles: Methodological instructions for laboratory work in the discipline "Solid State Electronics"
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Твердотельная электроника"
Authors: Коротун, Андрій Віталійович
Смирнова, Ніна Анатоліївна
Нагорна, Ніна Миколаївна
Korotun, Andriy V.
Smirnova, Nina A.
Nagornaya, Nina N.
Коротун, Андрей Витальевич
Смирнова, Нина Анатольевна
Нагорная, Нина Николаевна
Keywords: діод
пробій
біполярний транзистор
польовий транзистор
diode
breakdown
bipolar transistor
field transistor
диод
пробой
биполярный транзистор
полевой транзистор
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Принцип роботи більшості сучасних напівпровідникових приладів оснований на використанні властивостей р-n переходу. В роботі представлено методичні вказівки щодо виконання лабораторного практикуму для дослідження основних напівпровідникових приладів та їх характеристик: діода, біполярного та польового транзисторів. EN: The principle of operation of most modern semiconductor devices is based on the use of the rn junction properties. The paper presents methodological guidelines for the implementation of a laboratory workshop for the study of basic semiconductor devices and their characteristics: diode, bipolar and field transistors. RU: Принцип работы большинства современных полупроводниковых приборов основан на использовании свойств р-n перехода. В работе представлены методические указания по выполнению лабораторного практикума для исследования основных полупроводниковых приборов и их характеристик: диода, биполярного и полевого транзисторов.
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Твердотіла електроніка” 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка“ (освітня програма: „Якість, стандартизація та сертифікація“); 153 „Мікро- та наносистемна техніка“ (освітня програма: „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“) денної й заочної форм навчання / уклад.: А. В. Коротун, Н. А. Смирнова, Н. М. Нагорна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 69 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5649
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07489.pdfМетодичні вказівки1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.