Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5638
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції»
Other Titles: Methodical instructions for the course work in the discipline "Banking"
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Банковские операции»
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: breakthrough strategy
prognostication
modeling
ordinate chart
стратегія прориву
прогнозування
моделювання
ординат діаграми
стратегия прорыва
прогнозирования
моделирования
ординат диаграммы
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Курсова робота з курсу «Банківські операції» - важлива ланка у підготовці фахівців з фінансів і кредиту до майбутньої самостійної практичної діяльності. Курсова робота сприяє розвитку у студентів навичок самостійної дослідницької роботи, виховує організованість, ініціативу, старанність. EN: The course work in the course "Banking" is an important link in the preparation of specialists in finance and credit for future independent practical activity. Course work promotes students' independent research skills, fosters organization, initiative, diligence. RU: Курсовая работа по курсу «Банковские операции» - важное звено в подготовке специалистов по финансам и кредиту к будущей самостоятельной практической деятельности. Курсовая работа способствует развитию у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, воспитывает организованность, инициативу, усердие.
Description: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072«Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад.: к. е. н., доц. О. Ф. Андросова, - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 38 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5638
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Androsova.pdfМетодичні вказівки780.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.