Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5636
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» Ч.3
Other Titles: Synopsis of lectures on the discipline "Banking Analysis" Part 3
Конспект лекций по дисциплине «Анализ банковской деятельности» Ч.3
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: loss
liquid assets
precious metals
investment portfolio
збиток
ліквідні кошти
банківські метали
інвестиційний портфель
ущерб
ликвидные средства
банковские металлы
инвестиционный портфель
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Метою вивчення навчальної дисципліни:є вивчення теоретико- методологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності. вивчення теоретико- методологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності. EN: The purpose of the study of the discipline: is the study of theoretical and methodological foundations and practical issues of banking analysis. study of theoretical and methodological principles and practical issues of banking analysis. RU: Цель изучения учебной дисциплины: изучение теоретико методологических основ и практических вопросов анализа банковской деятельности. изучение теоретико методологических основ и практических вопросов анализа банковской деятельности.
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 3) / уклад. О.Ф. Андросова. – Запоріжжя : НУ «ЗП», 2019. - 73 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5636
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KL_ Androsova.pdfМетодичні вказівки784.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.