Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5536
Title: Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми, «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Other Titles: Отчет о результатах аккредитационной экспертизы образовательной программы «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» второго (магистерского) уровня высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Report on the results of accreditation examination of the educational program, «Intelligent technologies of microsystem electronic technology» on the specialty 172 «Telecommunications and Radioengineering» from knowledge area 17 «Electronics and Telecommunications» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Keywords: акредитація
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
магістр
звіт
accreditation
іntelligent technologies of microsystem electronic technology
мasters
report
аккредитация
интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники
магистр
отчет
Issue Date: 14-Dec-2019
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: освітня програма, що акредитується, відповідає Критеріям оцінювання якості освітньої програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: The accredited educational program meets the criteria for evaluating the quality of the educational program «Intelligent technologies of microsystem electronic technology» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Образовательная программа, которая проходит аккредитационную экспертизу, соответствует Критериям оценки качества образовательной программы «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Description: Керівник експертної групи Кулаков Павло Ігорович (Вінницький національний технічний університет)
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5536
Appears in Collections:Грудень 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_ ITMRT-report-ZNTU.pdfЗвіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.