Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПахомова, Ірина Георгіївна-
dc.contributor.authorPahomova, Iryna G.-
dc.contributor.authorПахомова, Ирина Георгиевна-
dc.date.accessioned2020-02-20T09:02:12Z-
dc.date.available2020-02-20T09:02:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5533-
dc.descriptionКонспект лекцій з дисципліни “Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 2) / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019.- 123 с.uk
dc.description.abstractUK: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. EN: The main purpose of the study discipline is to form a comprehensive understanding of the system of relationships in the financial sphere to assess the phenomena and processes occurring in the credit and financial sphere, inseparable from their quantitative and qualitative characteristics, and to identify the main tendency and patterns of their development . RU: Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование комплексного понимания системы взаимосвязей в финансовой сфере в оценке явлений и процессов, происходящих в кредитно-финансовой сфере, в неразрывной связи с их количественными и качественными характеристиками, и выявления основной тенденции и закономерности их развития .uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectфінансові посередникиuk
dc.subjectборгові зобов’язанняuk
dc.subjectвексельuk
dc.subjectfinancial intermediariesuk
dc.subjectdebtuk
dc.subjectbilluk
dc.subjectфинансовые посредникиuk
dc.subjectдолговые обязательстваuk
dc.subjectвексельuk
dc.titleКонспект лекцій з дисципліни “Фінансовий ринок” Ч.2uk
dc.title.alternativeSynopsis of lectures on the discipline "Financial Market" Part 2uk
dc.title.alternativeКонспект лекций по дисциплине "Финансовый рынок" Ч.2uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KL_Pahomova.pdfМетодичні вказівки2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.