Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5499
Title: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств
Other Titles: Methodical instructions for carrying out control works in the discipline "Business Finance
Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Финансы предприятий
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Keywords: фінансовий ресурс
безготівкові гроші
цінні папери
позичковий відсоток
financial resource
non-cash money
securities
loan interest
финансовый ресурс
безналичные деньги
ценные бумаги
ссудный процент
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Метою навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств. EN: The purpose of the course "Business Finance" is to develop a system of basic knowledge of the theory and practice of financial relations of economic entities, the formation of financial resources, financial planning, organization of financial activity of enterprises. RU: Целью учебной дисциплины "Финансы предприятий" является формирование системы базовых знаний по теории и практике финансовых отношений субъектов хозяйствования, формирования финансовых ресурсов, финансового планирования, организации финансовой деятельности предприятий.
Description: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання / уклад.Олійник Т.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. –36 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5499
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk.pdfМетодичні вказівки672.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.