Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПахомова, Ірина Георгіївна-
dc.contributor.authorPakhomova, Iryna G.-
dc.contributor.authorПахомова, Ирина Георгиевна-
dc.date.accessioned2020-02-17T12:06:55Z-
dc.date.available2020-02-17T12:06:55Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5494-
dc.descriptionМетодичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 1) / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 102 с.uk
dc.description.abstractUK: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних основ державної монетарної політики держави, опанування принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіння методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні. EN: The main purpose of studying the discipline is to formulate the theoretical foundations of the state monetary policy of the state, to master the principles of functioning of money in a market economy and the principles of crediting, as well as to possess methods of analysis and evaluation of monetary and credit policy in Ukraine RU: Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование теоретических основ государственной монетарной политики государства, овладение принципов функционирования денег в рыночной экономике и принципов кредитования, а также владение методами анализа и оценки денежной и кредитной политики в Украинеuk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectcurrencyuk
dc.subjectmonetary policyuk
dc.subjectmonetary institutionsuk
dc.subjectinflationuk
dc.subjectгрошовий обігuk
dc.subjectгрошово-кредитна політикаuk
dc.subjectвалютно-кредитні установиuk
dc.subjectінфляціїuk
dc.subjectденежный оборотuk
dc.subjectденежно-кредитная политикаuk
dc.subjectвалютно-кредитные учрежденияuk
dc.subjectинфляцииuk
dc.titleМетодичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” Ч.1uk
dc.title.alternativeMethodical recommendations for conducting seminars and practical classes in the discipline "Money and credit" Part 1uk
dc.title.alternativeМетодические рекомендации к проведению семинарских и практических занятий по дисциплине "Деньги и кредит" Ч.1uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pahomova_Methodical.pdfМетодичні вказівки1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.