Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5336
Title: Сучасний стан системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні
Other Titles: The current state of the funded pension system in Ukraine
Современное состояние системы накопительного пенсионного обеспечения в Украине
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Keywords: voluntary social insurance
solidarity system
пенсійне забезпечення
добровільне соціальне страхування
солідарна система
пенсионное обеспечение
добровольное социальное страхование
солидарная система
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Історія створення інституту соціального захисту працюючих нараховує трохи більше 120 років і бере свій початок з Німеччини, де першим у 1889 році канцлер Отто фон Бісмарк офіційно ввів систему обов’язкового пенсійного забезпечення, що спиралась на принцип солідарності поколінь. Ним було прийнято низку законів про організацію державного соціального страхування робітників EN: The history of the establishment of the Institute for Social Protection for Workers dates back to just over 120 years and dates back to Germany, where Chancellor Otto von Bismarck first introduced, in 1889, a system of mandatory retirement benefits based on the principle of solidarity between generations. It has adopted a number of laws on the organization of state social insurance for workers RU: История создания института социальной защиты работающих насчитывает чуть более 120 лет и берет свое начало из Германии, где первым в 1889 году канцлер Отто фон Бисмарк официально ввел систему обязательного пенсионного обеспечения, которая опиралась на принцип солидарности поколений. Им был принят ряд законов об организации государственного социального страхования рабочих
Description: Олійник Т.О. Сучасний стан системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні /Т.О.Олійник // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року)[Електронний ресурс ] Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка,2019. – 352 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5336
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliynyk_The_current.pdfНаукова стаття377.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.