Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5187
Title: ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни «Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування». Частина 1
Other Titles: TEXTS (summary of lectures) on the discipline «Computer-aided design elements of the vehicles and their diagnostics tools». Part 1
ТЕКСТЫ (конспект лекций) по дисциплине «Автоматизированное проектирование элементов автотранспортных средств и средств их диагностирования». Часть 1
Authors: Артюх, Олександр Миколайович
Artyukh, Olexander M.
Артюх, Александр Николаевич
Дударенко, Ольга Василівна
Dudarenko, Olha V.
Дударенко, Ольга Васильевна
Сосик, Андрій Юрійович
Sosyk, Andrii Y.
Сосик, Андрей Юрьевич
Щербина, Андрій Васильович
Shcherbyna, Andrii V.
Щербина, Андрей Васильевич
Keywords: solidworks
автомобіль
ескіз
моделювання
розрахунки
solidworks
car
sketch
modeling
calculations
solidworks
автомобиль
эскиз
моделирование
расчеты
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Наведені тематичний план лекційних занять та конспект лекцій з дисципліни «Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування» EN: The thematic plan of lectures and the summary of lectures on the discipline «Computer-aided design elements of the vehicles and their diagnostics tools» RU: Приведены тематический план лекционных занятий и конспект лекций по дисциплине «Автоматизированное проектирование элементов автотранспортных средств и средств их диагностирования»
Description: ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни «Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» («Колісні та гусеничні транспортні засоби») усіх форм навчання. Частина 1 - змістовий модуль 1. Загальні принципи створення твердотільних моделей деталей та проведення інженерного аналізу проектованих конструкцій у САПР / уклад. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 90 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5187
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07372.pdfМетодичні вказівки3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.