Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5012
Title: Теоретичні аспекти значення міждисциплінарного підходу у формуванні здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
Other Titles: Interdisciplinary approach to formation of health saving knowledge among future experts in physical education and sport
Теоретические аспекты значения междисциплинарного подхода в формировании здоровьесберегающей компетентности у будущих специалистов физического воспитания и спорта
Authors: Захарова, Олена Миколаївна
Zakharova, Olena M.
Захарова, Елена Николаевна
Сметанін, Сергій Валентинович
Smetanin, Serhii V.
Сметанин, Сергей Валентинович
Keywords: professional development
higher educational establishment
expertise
competence
health saving competence
health saving expert knowledge
future specialists training
професійна освіта
міждисциплінарний підхід
компетентність
компетенція
здоров’язбережувальна компетентність
підготовка майбутніх фахівців
профессиональное образование
междисциплинарный подход
компетентность
компетенция
здоровьесберегающая компетентность
подготовка будущих специалистов
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: В статті розглянуто значення міждисциплінарного підходу з метою формування здоров’язбережувальної компетентності в процесі викладання фундаментальних і загально-професійних дисциплін у закладах вищої освіти. У дослідженні була визначена значимість професійно-спрямованих дисциплін в контексті процесу формування здоров’язбережувальної компетентності, а також була зроблена спроба звернути увагу на відсутність єдиного формулювання понять «компетентність» і «компетенція». EN: The article discusses the importance of an interdisciplinary approach with the aim of creating health-saving competence in the process of teaching fundamental and general professional disciplines in institutions of higher education. The study determined the importance of professionally-oriented disciplines in the context of the process of creating health-saving competence, and an attempt was made to draw attention to the lack of a uniform formulation of the concepts of "expertise" and "competence". RU: В статье рассмотрено значение междисциплинарного подхода с целью формирования здоровьесберегающей компетентности в процессе преподавания фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин в учреждениях высшего образования. В исследовании была определена значимость профессионально-направленных дисциплин в контексте процесса формирования здоровьесберегающей компетентности, а также была предпринята попытка обратить внимание на отсутствие единого формулировки понятий «компетентность» и «компетенция».
Description: Захарова О. М. Теоретичні аспекти значення міждисциплінарного підходу у формуванні здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / О. М. Захарова, С. В. Сметанін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 63. –Т. 1 – С. 45–49.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5012
Appears in Collections:Наукові статті кафедри УФК та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakharova_Smetanin.pdfНаукова стаття200.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.