Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4973
Title: Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Other Titles: Information about self-examination of educational-professional program for MSc on «Intelligence technologies in microsystem radioelectronic engineering» on the specialty 172 «Telecommunications and Radioengineering» from knowledge area 17«Electronics and Telecommunications» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Ведомости о самоанализе образовательно-профессиональной программы «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» второго (магистерского) уровня высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Keywords: акредитація
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
магістр
accreditation
intelligence technologies in microsystem radioelectronic engineering
мasters
аккредитация
магистр
интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники
Issue Date: 19-Nov-2019
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 2-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 2nd educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Intelligence technologies in microsystem radioelectronic engineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод о соответствии программы требованиям 2-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Description: Гарант Освітньо-професійної програми Шило Галина Миколаївна, д.т.н., завідувач кафедри «Інформаційні технології електронних засобів»
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4973
Appears in Collections:*Відомості про самооцінювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samoanaliz_ ITEZ_2019.pdfВідомості про самооцінку659.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.