Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4714
Title: Методичні вказівки практичних занять, самостійної роботи та підготовки до модульного контролю з дисципліни “Силові напівпровідникові прилади”
Other Titles: Methodical instructions for practical exercises and independent work on the discipline "Power semiconductor devices"
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и подготовке к модульному контролю по дисциплине "Силовые полупроводниковые приборы"
Authors: Василенко, Ольга Валентинівна
Vasylenko, Olga V.
Василенко, Ольга Валентиновна
Keywords: прилад
силова електроніка
транзистор
тиристор
біполярний транзистор з ізольованим затвором
силовий інтелектуальний модуль
перетворювач
ключ
діод
device
power electronics
transistor
thyristor
IGBT
power intellectual module
converter
switch
diode
прибор
силовая электроника
транзистор
тиристор
биполярный транзистор с изолированным затвором
силовой интеллектуальный модуль
преобразователь
ключ
диод
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до до практичних занять, самостійної роботи та підготовки до модульного контролю з дисципліни "Силові напівпровдникові прилади" EN: The methodical recommendations and instructions to the practical lessons and independent work on discipline "Power semiconductor devices" are given. RU: Приведены методические рекомендации и указания к практическим занятиям, самостоятельной работы и подготовки к модульному контролю по дисциплине "Силовые полупроводниковые приборы"
Description: Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та підготовки до модульного контролю з дисципліни “Силові напівпровідникові прилади” для студентів спеціальності 153 − “Мікро- та наносистемна техніка” денної і заочної форм навчання / уклад.: О. В. Василенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 54 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4714
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylenko_Methodical.pdfМетодичні вказівки1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.