Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4700
Title: Аналіз оптоелектронних логічних елементів квазіімпульснопотенціального типу
Other Titles: Analysis of optoelectronic logical elements of a quasi-pump potential type
Анализ оптоэлектронных логических элементов квазиимпульснопотенциального типа
Authors: Проскурін, Микола Петрович
Proskurin, Nikolay P.
Проскурин, Николай Петрович
Keywords: optocoupler
emitter and photodetector
digital signal
оптрон
цифровий сигнал
оптрон
излучатель и фотоприемник
цифровой сигнал
Issue Date: 2010
Publisher: Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Abstract: UK: Проведена оцінка схем оптоелектронних логічних елементів квазіімпульснопотенціального типу, їх вхідних і вихідних ланцюгів. Для підвищення частоти модуляції сигналу світло діоду на виході схем оптоелектронних логічних елементів запропоновано використати режим «малого сигналу». Проаналізовано залежності загасання випромінювання між модулями передачі і приймання для джерел випромінювання і фотоприймачів від частоти для їх відбору. Обгрунтовується актуальність подальших досліджень галузі інтеграції схем оптичних логічних елементів в цифрові оптоелектронні інтегральні схеми. EN: The schemes of optoelectronic logic elements of quasi-pulse-potential type, their input and output circuits were evaluated. To increase the modulation frequency of the signal, the diode light at the output of optoelectronic logic circuits is proposed to use the “small signal” mode. The dependences of the radiation attenuation between transmission and reception modules for radiation sources and photodetectors on frequency for their selection are analyzed. The relevance of further research in the field of the integration of optical logic circuits into digital opto-electronic integrated circuits is substantiated. RU: Проведена оценка схем оптоэлектронных логических элементов квазиимпульснопотенциального типа, их входных и выходных цепей. Для повышения частоты модуляции сигнала свет диода на выходе схем оптоэлектронных логических элементов предложено использовать режим «малого сигнала». Проанализированы зависимости затухания излучения между модулями передачи и приема для источников излучения и фотоприемников от частоты для их отбора. Обосновывается актуальность дальнейших исследований в области интеграции схем оптических логических элементов в цифровые оптоэлектронные интегральные схемы.
Description: Проскурин М. П. Аналіз оптоелектронних логічних елементів квазіімпульснопотенціального типу / Н. П. Проскурин // Ж «Нові технології» №4 (30), 2010р.- C.11-14. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління. ISBN 1810-3049
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4700
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КС та М

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proskurin_Analysis.pdfНаукова стаття2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.