Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4672
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Прогнозування надійності та довговічності транспортних засобів»
Other Titles: Methodical instructions for the implementation of practical classes in the discipline "Prediction of reliability and durability of vehicles"
Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Прогнозирование надежности и долговечности транспортных средств»
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Keywords: ресурс
безвідмовність
ймовірність
інтенсивність
відмова
resource
faultless
probability
intensity
refusal
ресурс
вероятность
интенсивность
отказ
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено тематика занять та методичні вказівки щодо виконання практичних завдань EN: The topics of classes and methodical instructions on implementation of practical tasks are given RU: Приведена тематика занять и методические указания для выполнения практических заданий
Description: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Прогнозування надійності та довговічності транспортних засобів» для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / уклад.: Кубіч В. І. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 78 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4672
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M04920.pdfМетодичні вказівки1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.