Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4597
Title: Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом
Other Titles: Device for management by traffic mechanical electrical complex
Устройство для управления тягового подвижного Электротехнические комплексы
Authors: Кулагін, Дмитро Олександрович
Kulagin, Dmytro O.
Кулагин, Дмитрий Александрович
Keywords: electrical complex
device
control
електротехнічний комплекс
пристрій
керування
электротехнический комплекс
устройство
управления
Issue Date: 2015
Publisher: Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ)
Abstract: UK: Корисна модель відноситься до галузі електротехніки, конкретно – стосується асинхронних двигунів. В основу корисної моделі поставлено завдання створення пристрою для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом, що містить мінімально необхідну кількість механічних органів впливу, є універсальним для більшості рухомих електротехнічних комплексів та відносно просто реалізується на практиці. Вхід пульту підключено до виходу блоку електронної системи візуалізації, що дозволяє реалізовувати взаємодію між оператором та системою без механічних важелів впливу. Окрім того, підключення системи керування тяговим перетворювачем частоти до блоку електронної системи візуалізації дозволяє збільшити кількість доступної для оператора інформації стосовно процесів, які відбуваються у тяговому електроприводі. EN: The utility model refers to the field of electrical engineering, specifically - for asynchronous motors. The basis of the utility model is the task of creating a device for controlling a traction mobile electrical system containing the minimum required number of mechanical organs of influence, is universal for most mobile electrotechnical systems and is relatively simply implemented in practice. The input of the remote control is connected to the output of the electronic visualization system unit, which allows the interaction between the operator and the system without mechanical levers of influence. Additionally, connecting a traction frequency control system to an electronic rendering system block allows you to increase the amount of information available to the operator regarding the processes that occur in a traction electric drive. RU: Изобретение относится к области электротехники, конкретно - касается асинхронных двигателей. В основу изобретения поставлена задача создания устройства для управления тяговым подвижным электротехническим комплексом, содержащий минимально необходимое количество механических органов воздействия, является универсальным для большинства подвижных электротехнических комплексов и относительно просто реализуется на практике. Вход пульта подключен к выходу блока электронной системы визуализации, позволяет реализовывать взаимодействие между оператором и системой без механических рычагов влияния. Кроме того, подключение системы управления тяговым преобразователем частоты в блок электронной системы визуализации позволяет увеличить количество доступной для оператора информации о процессах, происходящих в тяговом электроприводе.
Description: Патент на корисну модель № 103754 (Україна), МКВ (2015) Н02Р 23/14, Н02Р 23/06, Н02М 5/00, B60L 3/12. Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом / Кулагін Д. О. Заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет. – u201506977; – 2015 р. заявл. 13.07.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24 – 2015 р. – 4 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4597
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Referat_103754.pdfПатент41.65 kBAdobe PDFView/Open
Opus_103754.pdfПатент72.47 kBAdobe PDFView/Open
103754.jpgПатент9.26 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.