Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4596
Title: Пристрій аварійного керування тяговою частотно-керованою передачею змінного струму автономного локомотива
Other Titles: Emergency Control Device for Frequency Controlled Alternating Current Transient Voltage Locomotive
Устройство аварийного управления тяговой частотно-управляемой передачей переменного тока автономного локомотива
Authors: Кулагін, Дмитро Олександрович
Kulagin, Dmytro O.
Кулагин, Дмитрий Александрович
Keywords: alternating current
device
emergency control
змінний струм
пристрій
аварійне керування
переменный ток
устройство
аварийное управление
Issue Date: 2013
Publisher: Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ)
Abstract: UK: Відомий пристрій для реалізації способу управління баштовим краном в аварійній ситуації , встановленому на основі, що включає пульт керування краном, розташований в кабіні крана і з'єднаний електрично з виконавчими елементами керування приводом принаймні одного механізму крана, засоби безпеки - задатчик з електричним входом і виходом, аварійний датчик, з'єднаний з задатчиком, кнопку включення електроживлення приводу механізму крана, сполучену з приводом і джерелом живлення, постачений додатковим пультом керування краном, розташованим з можливістю його фіксації на ходової частини крана в легкодоступному з основи крана місці, при цьому додатковий пульт електрично з'єднаний з основним пультом управління через вихід задатчика і пов'язаний електрично додатковим зворотним зв'язком з основним пультом управління, при цьому додатковий пульт виконаний з ключем-маркою і додатковим вимикачем, який встановлений між додатковим пультом управління і другим додатковим виходом задатчика і пов'язаний з ними, привід механізму крана електрично з'єднаний з додатковим пультом керування краном, а ключ-марка змінний і встановлений в додатковому пульті з можливістю його взаємодії з додатковим вимикачем. EN: A known device for implementing a method for controlling a tower crane in an emergency installed on the basis of a crane control panel is located in the cockpit and connected electrically to the actuators of actuator control with at least one crane mechanism, safety means - an actuator with an electric the input and output, the emergency sensor, connected to the dial, the button to turn on the power supply actuator crane, connected to the drive and a power supply, supplied with an additional control panel crane, located with the possibility of fixing it to the running gear of the crane in an easily accessible place from the base of the crane, with the additional console electrically connected to the main control panel through the output of the dial, and is connected electrically to the additional feedback with the main control panel, with the additional remote control executed with a key-brand and an additional switch, which is installed between the additional control panel and the second additional output of the set-point and associated with them, the drive mechanism of the crane is electrically connected to the additional control panel the crane, and the key-brand is variable and installed in the additional remote control with the ability to interact with the additional switch. RU: Известно устройство для реализации способа управления башенным краном в аварийной ситуации, установленном на основе, включая пульт управления краном, расположенный в кабине крана и соединен электрически с исполнительными элементами управления приводом по крайней мере одного механизма крана, средства безопасности - задатчик с электрическим входом и выходом, аварийный датчик, соединенный с задатчиком, кнопку включения электропитания привода механизма крана, соединенную с приводом и источником питания, снабжен дополнительным пультом управления краном, расположенным с возможностью его фиксации на ходовой части крана в легкодоступном из основы крана месте, при этом дополнительный пульт электрически соединен с основным пультом управления через выход задатчика и связан электрически дополнительным обратной связью с основным пультом управления, при этом дополнительный пульт выполнен с ключом маркой и дополнительным выключателем, который установлен между дополнительным пультом управления и вторым дополнительным выходом задатчика и связанный с ними, привод механизма крана электрически соединен с дополнительным пультом управления краном, а ключ марка переменный и установлен в дополнительном пульте с возможностью его взаимодействия с дополнительным выключателем.
Description: Патент на корисну модель № 79924 (Україна), МПК (2011.01) Н02Р 5/00. Пристрій аварійного керування тяговою частотно-керованою передачею змінного струму автономного локомотива / Кулагін Д. О. Заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет. – u201211602;. – 2012 р. заявл. 08.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9 – 2013 р. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4596
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opus_79924.pdfПатент104.25 kBAdobe PDFView/Open
79924.jpegПатент6.69 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.