Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4516
Title: Робоча програма дисципліни «Управління соціальною та економічною безпекою»
Other Titles: Work program subject " Management of social and economic security "
Рабочая программа дисциплины «Управление социальной и экономической безопасностью»
Authors: Нечаєва, Ірина Анатоліївна
Nechaeva, Iryna A.
Нечаева, Ирина Анатольевна
Keywords: безпека
соціально-економічна безпека
соціальний механізм економічної безпеки
інвестиційно-інноваційна складова соціально-економічної безпеки
фінансова складова соціально-економічної безпеки
зовнішньоекономічна безпека
соціально-економічна безпека на регіональному рівні
security
socio-economic security
social mechanism of economic security
investment-innovation component of socio-economic security
financial component of socio-economic security
foreign economic security
socio-economic security at the regional level
безопасность
социально-экономическая безопасность
социальный механизм экономической безопасности
инвестиционно-инновационная составляющая социально-экономической безопасности
финансовая составляющая социально-экономической безопасности
внешнеэкономическая безопасность
социально-экономическая безопасность на региональном уровне
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведена робоча програма дисципліни «Управління соціальною та економічною безпекою» EN: The following work program subject " Management of social and economic security" RU: Приведена рабочая программа дисциплины «Управление социальной и экономической безопасностью»
Description: Робоча програма дисципліни «Управління соціальною та економічною безпекою» для здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою підготовки бакалавр галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. І. А. Нечаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 23 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4516
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechaeva_Work_program.pdfРобоча програма776.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.