Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4515
Title: Робоча програма дисципліни «Інвестування регіонального розвитку»
Other Titles: Work program subject " Investing in regional development "
Рабочая программа дисциплины «Инвестирование регионального развития»
Authors: Нечаєва, Ірина Анатоліївна
Nechaeva, Iryna A.
Нечаева, Ирина Анатольевна
Keywords: регіональний розвиток
інвестиційний потенціал
інвестиційна привабливість
капітальні інвестицій
прямі іноземні інвестиції
стратегія залучення інвестицій
програма залучення інвестицій
індустріальні парки
маркетинг території
regional development
investment potential
investment attractiveness
capital investment
foreign direct investment
investment attraction strategy
investment attraction program
industrial parks
marketing territory
региональное развитие
инвестиционный потенциал
инвестиционная привлекательность
капитальные инвестиции
прямые иностранные инвестиции
стратегия привлечения инвестиций
программа привлечения инвестиций
индустриальные парки
маркетинг территории
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведена робоча програма дисципліни «Інвестування регіонального розвитку» EN: The following work program subject "Investing in regional development" RU: Приведена рабочая программа дисциплины «Инвестирование регионального развития»
Description: Робоча програма дисципліни «Інвестування регіонального розвитку» для здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою підготовки бакалавр галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. І. А. Нечаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 20 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4515
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechaeva_Work_program.pdfРобоча програма823.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.