Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4501
Title: Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень
Other Titles: Optimization of the design parameters of the microstrip line taking into account the design and technological limitations
Оптимизация конструктивных параметров микрополосковой линии с учетом конструктивно-технологических ограничений
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Шинкаренко, Едуард Миколайович
Pospeeva, Iryna E.
Shinkarenko, Eduard M.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Шинкаренко, Эдуард Николаевич
Keywords: НВЧ пристрій
мікросмужкова лінія
моделювання
процедура Ньютона-Рафсона
хвильовий опір
SHF device
microstrip line
modeling
newton-raphson procedure
wave resistance
СВЧ устройство
микрополосковая линия
моделирование
процедура Ньютона-Рафсона
волновое сопротивление
Issue Date: 2007
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглядається перетворення моделі, що пов'язує параметри мікросмужкової лінії, у нелінійне рівняння з відомими електричними параметрами EN: The transformation of the model connecting the parameters of a microstrip line to a nonlinear equation with known electrical parameters is considered. RU: Рассматривается преобразование модели, связывающей параметры микрополоской линии, в нелинейное уравнение с известными электрическими параметрами
Description: Шинкаренко Е. М. Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень / Е.М. Шинкаренко, І.Є. Поспеєва // Тиждень науки: тези доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, т. 1 (23-28 квітня 2007 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – 229 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4501
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pospeyeva_Optimization.pdfНаукова стаття105.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.