Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4481
Title: Дослідження процесу електрохімічної обробки з вібраціями та розробка вузла мікропреміщень установки для електрохімічної обробки
Other Titles: Research of the process of electrochemical treatment with vibrations and the development of a microdisplacement unit for an installation for electrochemical processing
Исследование процесса электрохимической обработки с вибрациями и разработка узла микроперемищений установки для электрохимической обработки
Authors: Трофименко, Олександр Юрійович
Trofimenko, Olexandr Yu.
Трофименко, Александр Юрьевич
Keywords: electrochemical processing
vibration
quality
productivity
electric motor
bearings
електрохімічна обробка
вібрації
якість
продуктивність
електромотор
підшипники
электрохимическая обработка
вибрации
качество
продуктивность
электромотор
подшипники
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Виконаний аналіз впливу вібрацій на якість та продуктивність обробки, Перевірена актуальність вібрацій при обробці, Знайдена залежність продуктивності від частоти вібрацій, Виявлено вплив фізичних властивостей оброблювального матеріалу на шорсткість поверхонь, Обрано електродвигун для вібраційного вузла, Підібрані підшипники. EN: Analysis of the influence of vibrations on the quality and productivity of processing; Checked the relevance of vibrations during processing; Found the dependence of productivity on the frequency of vibrations; Determined the influence of the physical properties of the material being processed on the surface roughness; Electric motor selected for vibration unit; Selected bearings. RU: Выполнен анализ влияния вибраций на качество и продуктивность обработки. Проверена актуальность вибраций при обработке. Найдена зависимость продуктивности от частоты вибраций. Обнаружено влияние физических свойств обрабатываемого материала на шероховатость поверхностей. Выбран электродвигатель для вибрационного узла. Подобраны подшипники.
Description: Трофименко О. Ю. Дослідження процесу електрохімічної обробки з вібраціями та розробка вузла мікропреміщень установки для електрохімічної обробки : магістерська робота / О. Ю. Трофименко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 76 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4481
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри МВ та І

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Tanchenko.pdfМагістерська робота16.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.