Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4436
Title: The use of juveniles’ age peculiarities by religious sects to involve them in criminal activity
Other Titles: Вікові особливості неповнолітніх та їх використання релігійними сектами в злочинній діяльності
Возрастные особенности несовершеннолетних и их использование религиозными сектами в преступной деятельности
Authors: Леоненко, Тетяна Євгенівна
Leonenko, Tatiana E.
Леоненко, Татьяна Евгеньевна
Keywords: minors
age
psychology
crime
involvement
criminal activity
злочин
вік
психологія
неповнолітній
злочинна поведінка
преступление
возраст
психология
несовершеннолетний
преступное поведение
Issue Date: 2016
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: У статті розкрито проблеми використання релігійними сектами вікових та психологічних особливостей неповнолітніх з метою їх залучення до релігійних сект для злочинної діяльності. В дослідженні йдеться про те, що вік – категорія, яка позначає тимчасові характеристики індивідуального розвитку. На відміну від хронологічного віку, який виражає тривалість існування індивіда з моменту його народження, поняття психологічного віку позначає певний, якісно своєрідний щабель онтогенетичного розвитку, який зумовлено закономірностями формування організму, умовами життя, навчання й виховання. Процес переходу від одного вікового щабля до іншого передбачає глибоке перетворення всіх названих структурних компонентів віку та може супроводжуватися більш-менш вираженими конфліктами та протиріччями (віковими кризами). Вікові кризи – особливі, відносно нетривалі за часом (до року) періоди онтогенезу, які характеризують різкими психологічними змінами. На відміну від криз невротичного або травматичного характеру, вікові кризи належать до нормативних процесів, необхідних для нормального, поступового процесу особистісного розвитку (Е. Еріксон). Вікові кризи можуть виникати при переході людини від однієї вікової категорії до іншої та пов’язані із системними якісними змінами у сфері її соціальних відносин, діяльності та свідомості. Поняття вікових особливостей, вікових меж не має абсолютного значення – вікові межі рухливі, мінливі, мають конкретно-історичний характер і не збігаються в різних соціально-економічних умовах розвитку особистості. Сучасна наука виділяє два основних етапи формування особистості: підлітковий вік – період розвитку дітей від 11-12 до 15 років; ранній (або молодший) юнацький вік-приблизно від 15 до 18 років. Використання психологічних вікових особливостей пов’язане із знанням складностей та протиріч особистості, що формується, особливостей взаємодії її з навколишнім середовищем. Зазвичай найбільш характериними особливостями цього процесу є: емоційне виражене прагнення пізнати навколишню діяльність, висока активність особистості, поява власних оцінок тих або інших подій та фактів. Ці риси часто вступають у протиріччя з малим життєвим досвідом, з відсутністю вміння переборювати невдачі, з нестійкістю й поверхневістю першого враження. Результатом цього є надмірна різноманітність пізнавальних інтересів, швидка зміна спрямованості уваги й зовнішньої орієнтації, висока «рухливість» оцінок і самооцінки EN: The article describes the use of topical issues of religious sects age and psychological characteristics of minors for the purpose of engaging in criminal activity RU: В статье рассматриваются проблемы использования религиозными сектами возрастных и психологических особенностей несовершеннолетних с целью их влечения в религиозные секты для осуществления преступной деятельности
Description: Leonenko T. E. The use of juveniles’ age peculiarities by religious sects to involve them in criminal activity // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2 (52). – С. 77-81.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4436
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КЦ та МП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leonenko_The_use.pdfНаукова стаття1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.