Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4323
Title: Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем". Частина 1
Other Titles: Texts (summary of lectures) on the discipline "Research and testing of technical systems". Part 1
Тексты (конспект лекций) по дисциплине "Исследования и испытания технических систем". Часть 1
Authors: Артюх, Олександр Миколайович
Artyukh, Olexander M.
Артюх, Александр Николаевич
Дударенко, Ольга Василівна
Dudarenko, Olha V.
Дударенко, Ольга Васильевна
Сосик, Андрій Юрійович
Sosyk, Andrii Y.
Сосик, Андрей Юрьевич
Щербина, Андрій Васильович
Shcherbyna, Andrii V.
Щербина, Андрей Васильевич
Keywords: технічна система
випробування
вимірювальне обладнання
експериментальні дослідження
сертифікація
technical system
tests
measuring equipment
experimental studies
certification
техническая система
испытания
измерительное оборудование
экспериментальные исследования
сертификация
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені тематичний план лекційних занять та конспект лекцій з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" EN: The thematic plan of lectures and the summary of lectures on the discipline "Research and testing of technical systems" RU: Приведены тематический план лекционных занятий и конспект лекций по дисциплине "Исследования и испытания технических систем"
Description: Тексти (конспект лекцій) з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. Частина 1 - змістовий модуль 1. Основні терміни та визначення. Еволюція, класифікація, етапи створення та використання технічних систем / уклад. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 56 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4323
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06992.pdfМетодичні вказівки1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.