Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4295
Title: Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів
Other Titles: Interactive training methods in the preparation of engineering personnel
Интерактивные методы обучения при подготовке инженерных кадров
Authors: Фурманова, Наталія Іванівна
Поспеєва, Ірина Євгенівна
Степура, Роман Вікторович
Furmanova, Nataliya I.
Pospeeva, Iryna E.
Stepura, Roman V.
Фурманова, Наталия Ивановна
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Степура, Роман Викторович
Keywords: engineering activities
educational program
business game
інженерна діяльність
освітня програма
ділова гра
инженерная деятельность
образовательная программа
деловая игра
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглядаються сучасні вимоги до процесу підготовки інженерних кадрів. Надаються рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання. EN: The modern requirements to the process of training engineering personnel are considered, recommendations are given to the use of interactive teaching methods. RU: Рассматриваются современные требования к процессу подготовки инженерных кадров, даны рекомендации использованию интерактивных методов обучения.
Description: Фурманова Н. І. Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів / Н. І. Фурманова, І. Є. Поспеєва, Р. В. Степура // Тиждень науки: тези доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (18–21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C. 582-584.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4295
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furmanova_Interactive.pdfНаукова стаття309.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.