Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4294
Title: Особливості підготовки інженерів з радіотехніки та телекомунікацій на рівні світових стандартів
Other Titles: Features of training engineers in radio engineering and telecommunications at the level of international standards
Особенности подготовки инженеров по радиотехнике и телекоммуникациям на уровне мировых стандартов
Authors: Фурманова, Наталія Іванівна
Поспеєва, Ірина Євгенівна
Краснокутський, Максим Генадійович
Furmanova, Nataliya I.
Краснокутский, Максим Геннадиевич
Pospeeva, Iryna E.
Krasnokutskiy, Maksim G.
Фурманова, Наталия Ивановна
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Keywords: engineering activities
theory of inventive problem solving
engineering error
інженерна діяльність
теорія вирішення винахідницьких задач
інженерна помилка
инженерная деятельность
теория решения изобретательских задач
инженерная ошибка
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Запропоновано основні вимоги до підготовки сучасних інженерних кадрів і спеціальні дисципліни, що дозволяють їх реалізувати. EN: The main requirements for the preparation of modern engineering personnel and special disciplines that allow them to implement are proposed. RU: Предложены основные требования к подготовке современных инженерных кадров и специальные дисциплины, позволяющие их реализовать.
Description: Фурманова Н. І. Особливості підготовки інженерів з радіотехніки та телекомунікацій на рівні світових стандартів / Н. І. Фурманова, І. Є. Поспеєва, М. Г. Краснокутський // Тиждень науки: тези доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (18–21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C. 576-578.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4294
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furmanova_Features.pdfНаукова стаття229.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.